De Groot Funderingstechnieken NV
 

Wie zijn we

Niets is krachtiger dan een idee, wanneer de tijden er rijp voor zijn... Victor HugoShadow

De Groot Funderingstechnieken is een dynamisch Vlaamse KMO met een toonaangevende naam en een duidelijke toekomstvisie. ,welke haar kapitaal, know-how, mankracht en materieel bundelt onder het bannier van haar Belgische zetel, te Laarne.

De onderneming werd speciaal geconcipieerd om aan de uitdaging van de markt het hoofd te bieden en is in dit opzicht qua technische slagkracht uiterst concurrentieel, richtgevend en tevens prijszettend.

De talrijke ingenieurs van haar eigen studiedienst volgen immers continu de evoluties in grondmechanica, speciale funderings- en beschoeiingstechnieken, en spelen zo gestadig in op de voortdurende wijzigingen in de produkt-en marktsituaties.

Eigen technieken en machines worden verder ontwikkeld en gebouwd.

Dankzij deze bedrijfsfilosofie heeft De Groot een belangrijke plaats in de funderingswereld ingenomen, welke zij door een dynamisch en toekomstgericht management – gekoppeld aan een ruime ervaring – stelselmatig blijft versterken.